Medio oktober zal er op de Parnassialaan in Noordwijkerhout een beweegtuin gerealiseerd worden. Deze beweegtuin is onder andere bedoeld om ouderen (60+) en mensen met én zonder beperking, op een laagdrempelige wijze in beweging te brengen en te houden. De beweegtuin is één van de nieuwe initiatieven uit het nieuwe Noordwijkse Sportakkoord. Sportbedrijf Noordwijk zal zorg dragen voor de uitvoering van een wekelijkse beweegactiviteit voor de doelgroep ouderen. De eerste les wordt naar alle waarschijnlijkheid aangeboden in de week van 25-29 oktober aanstaande.