Twee jaar geleden organiseerden de Buurtsportcoaches voor het eerst een speeltuinentour in de gemeente Noordwijk. Het doel dat zij hierbij voor ogen hadden, was het stimuleren van een speeltuinbezoek en/of het buitenspelen door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Dit doel is hedendaags nog onveranderd, maar Buurtsportcoach Danny Sjaardema ziet wel een duidelijke ontwikkeling: “Onze speeltuinentour heeft een ware metamorfose ondergaan. Zo kwam het bij de eerste editie regelmatig voor dat er geen of slechts een aantal kinderen interesse hadden. Tegenwoordig is dat wel anders en het is uiteraard hartstikke leuk om in iedere speeltuin met een enthousiaste groep kinderen aan de slag te kunnen.”

Een verklaring voor deze groei in bezoekersaantallen heeft Buurtsportcoach Danny wel: “De Buurtsportcoaches hebben in algemene zin enorm aan bekendheid gewonnen in de voorbije jaren. Ons activiteitenaanbod is onwijs gegroeid en daardoor zijn we voor veel meer inwoners van de gemeente zichtbaar. Ook bij de speeltuinentour plukken we hier de vruchten van.”

De najaarseditie van de speeltuinentour start op maandag 20 september om 16.30 uur bij de Florahof in Noordwijk. In totaal bezoeken de Buurtsportcoaches negen verschillende speeltuinen in de gemeente Noordwijk. Kinderen hoeven zich niet aan te melden om deel te kunnen nemen.