Gebruik één van de voorgaande variaties. In plaats van rennen verzint de leerkracht hoe de kinderen naar de getallen moeten gaan. Denk hierbij aan hinkelen, springen als een kikker, huppelend etc.…