Bewegend leren Bovenbouw

Bovenbouw

Les idee 1: Heen en weer rennen
Benodigdheden: Pionnen of stoepkrijt
Plaats: Schoolplein

Heen en weer rennen

Speluitleg:
We beginnen met het maken van twee vakken. Een vak staat voor waar en het andere vak staat voor niet waar. De leerkracht noemt een getal. Neem als voorbeeld het getal 30. Hierna roept de leerkracht een som. De kinderen rennen naar het vak wat hun denken dat het antwoord is.

Bovenbouw

Les idee 2: Verboden getal
Benodigdheden: Geen
Plaats: Schoolplein

Verboden getal

Speluitleg:
De kinderen worden in groepen verdeeld. Ze tellen allemaal van 1 t/m 40. De leerkracht noemt een tafel en dat is dan het verboden getal. Voorbeeld: De leerkracht noemt het nummer 5, nu mogen de cijfers 5, 10, 15, 20 etc. niet genoemd worden tijdens het rondje.

Bovenbouw

Les idee 3: Tafelen
Benodigdheden: Bal
Plaats: Schoolplein

Tafelen

Speluitleg:
De klas wordt in groepjes verdeeld. De groepjes krijgen allemaal een bal. De leerkracht geeft aan ieder groepje een tafel (tafel van 2,3,4,5 etc). De kinderen gooien de bal over en moeten elke keer de volgende som van de tafel benoemen. Ik geef als voorbeeld de tafel van 5. Het eerste kind zegt; 1 X 5 = 5, het tweede kind zegt; 2 X 5 = 10 etc.

Bovenbouw

Les idee 4: Woorden spellen
Benodigdheden: Dobbelstenen
Plaats: Schoolplein of in de klas

Woorden spellen

Speluitleg:
De kinderen gooien de dobbelsteen. Aan elk getal is een woord gekoppeld. Aan de hand van het getal gaan de kinderen de woorden spellen. Eerst spelen we het met de getallen 1 t/m 6.

Variatie: Er komt nog een dobbelsteen bij. De twee dobbelstenen worden bij elkaar opgeteld en aan deze getallen zijn ook woorden gekoppeld.

Bovenbouw

Les idee 5: Woorden hussel (Niveau 3)
Benodigdheden: Hoepels en letters
Plaats: Schoolplein of in de klas

Woorden hussel (Niveau 3)

Speluitleg:
Op de grond liggen allemaal hoepels met verschillende letters erin. De kinderen moeten van deze letters een woord maken.

Bovenbouw

Les idee 6: Woordenslang
Benodigdheden: Woorden
Plaats: Schoolplein of in de klas

Woordenslang

Speluitleg:
Alle kinderen uit de klas krijgen een woord op zich geplakt. Hiervan moeten de kinderen dan zinnen maken. Het kan 1 zin zijn maar er mogen ook meerdere zinnen gemaakt worden.

Bovenbouw

Les idee 7: Aankleden
Benodigdheden: Jas, Sjaal, petje, broek en schoenen
Plaats: Schoolplein of in de klas

Aankleden

Speluitleg:
De kinderen verdelen zich in groepen. Een daarvan moet aangekleed worden. De rest gaat daarvoor zorgen. Ze hebben een mand naast hun staan met een jas, sjaal, petje, broek en schoenen. De leerkracht roept een van deze voorwerpen op in het Engels en de kinderen moeten samen beslissen wat de vertaling daarvan is en omdoen bij degene die aangekleed moet worden.

Bovenbouw

Les idee 8: Verboden getal

Verboden getal

Speluitleg:
De kinderen tellen van 1 t/m 40 in het Engels. De leerkracht noemt een tafel en deze mogen de kinderen niet benoemen. De leerkracht noemt bijv. de tafel van 4 en dan mogen de getallen 4, 8, 12, 16, 20 etc. niet benoemd worden.