Gisterenavond vond de kick-off van het leefstijlakkoord van de gemeente Noordwijk plaats. Met de enthousiaste aanwezigen werden de diverse speerpunten van het leefstijlakkoord toegelicht en werd ook teruggeblikt op de voorlopers van het leefstijlakkoord; het sportakkoord en preventieakkoord. 

Tot en met 4 december kunnen alle Noordwijkse verenigingen, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, zorgaanbieders en ondernemers projecten indienen om een bijdrage te leveren aan de speerpunten van het leefstijlakkoord. Denk hierbij aan het stimuleren van sport/bewegen en gezonde voeding, het terugdringen van middelengebruik en aandacht voor de mentale gezondheid. 

Sportbedrijf Noordwijk is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het leefstijlakkoord. Vanuit deze rol zijn wij benieuwd naar de diverse projecten die ingediend worden. 

Daarnaast zijn wij als Noordwijkse organisatie op het gebied van sport, cultuur en gezonde leefstijl altijd op zoek naar mogelijkheden om op deze gebieden een verbetering voor de Noordwijkse inwoners en verenigingen te bewerkstelligen. Vanuit deze rol staan wij dan ook open om met andere organisaties en/of verenigingen samenwerkingen aan te gaan en projecten te realiseren. 

Heb jij een leuk idee voor het leefstijlakkoord? Ga voor meer informatie en/of het indienen van een project naar https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Vrije_tijd_sport_en_cultuur/Gezondheid/Het_leefstijlakkoord?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=leefstijlakkoord

Wil jij met ons in gesprek om een mogelijke samenwerking te bespreken? Neem dan contact met ons op!