In 2018 is het Nationale Sportakkoord getekend met als belangrijk thema “Inclusief Sporten”. Doel is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan bewegen en sporten. Om dit te bereiken, hebben de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen de krachten gebundeld in het project “Grenzeloos Actief Duin en Bollenstreek”. Onderdeel van dit project is een onderzoek naar de beweeg- en sportbehoefte en belemmeringen onder mensen met een fysieke- of zintuiglijke beperking of chronische aandoening. Uitvoerder van het onderzoek is Team Sportservice Zuid-Holland. Via een vragenlijst wil Team Sportservice inventariseren welke sportwensen en sportbelemmeringen er zijn in de regio Duin- en Bollenstreek. Zo kan er door de gemeenten in deze regio beleid en acties worden ontwikkeld om de ervaren belemmeringen weg te nemen en het beweeg- en sportaanbod aan te laten sluiten op de behoefte.

Ben je woonachtig in deze regio en heb je een fysieke- of zintuiglijke beperking of chronische aandoening? Vul dan de vragenlijst in op https://www.teamsportservice.nl/de-weg-naar-aangepast-sporten/.

Invullen enquête organisaties
Organisaties die werkzaam zijn met individuen, die te maken hebben met fysieke- of zintuiglijke beperkingen of chronische aandoeningen in de Duin- en Bollenstreek, kunnen de vragenlijst voor organisaties invullen. De antwoorden van de organisaties zijn van essentieel belang voor de gemeenten om beleid en acties te ontwikkelen om de ervaren belemmeringen weg te nemen en het beweeg- en sportaanbod aan te laten sluiten op de behoeftes van deze doelgroepen.

De vragenlijst is te vinden via https://www.teamsportservice.nl/de-weg-naar-aangepast-sporten/ en dan gaat u naar “vul hier de vragenlijst in voor organisaties.”

Wij garanderen u dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden en dat uw privacy gewaarborgd is.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Als u vragen heeft of op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek, kunt u dit kenbaar maken door een mail sturen naar Berber Koopmans of Erik de Winter.

Berber Koopmans (bkoopmans@teamsportservice.nl)

Erik de Winter  (erik@winterwerkt.nl)

 

Alvast bedankt,

 

Team Sportservice Zuid Holland en Sportbedrijf Noordwijk.