Voor het Noordwijks Sportakkoord van 2021 is het vanaf nu mogelijk om een aanvraag te doen voor uw vernieuwende idee voor een project of activiteit.

Voorgeschiedenis                                                                                                                                In 2020 is binnen de Gemeente Noordwijk het eerste Noordwijks Sportakkoord opgesteld. Dit is een akkoord tussen Noordwijkse sport- en culturele verenigingen, stichtingen en/of aanbieders, organisaties uit welzijn & zorg en het onderwijs. Doel van het akkoord is om de kracht van sport, kunst, cultuur, welzijn, onderwijs en gezondheid in de gemeente nog beter te benutten, sport voor iedereen toegankelijk te maken, maar ook om de sportwereld te versterken.

Tweede Noordwijks Sportakkoord                                                                                            Tot 1 mei 2021 is het zover: er kunnen plannen, ideeën en aanvragen ingediend worden voor het tweede Noordwijks Sportakkoord. Voor het akkoord is input van de Noordwijkse verenigingen, inwoners, aanbieders en stichtingen, het onderwijs, gezondheid, zorg en welzijn en het bedrijfsleven noodzakelijk. Binnen het Noordwijks Sportakkoord van 2021 passen ideeën, activiteiten en projecten die betrekking hebben op de volgende thema’s:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale en toekomstbestendige verenigingen
  • Positief verenigingsklimaat
  • Van jongs af aan vaardig in beweging
  • Corona-gerelateerde oplossingen

Indienen aanvragen                                                                                                                

Voor het indienen van aanvragen kunt u het aanvraagformulier in de volgende link gebruiken: www.noordwijk.nl/project_sportakkoord . Het is vanaf nu mogelijk om een aanvraag te doen voor uw vernieuwende idee voor een project of activiteit. Het is belangrijk dat de ideeën passen binnen de thema’s en daarnaast moeten aanvragen aan een paar voorwaarden voldoen. U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 1 mei 2021.

Filmpje Noordwijks Sportakkoord                                                         

Bekijk de video van de eerste editie van het Noordwijks Sportakkoord via deze link: https://youtu.be/N-W7ZtK5tY0

Meer informatie                                                                                                                         Heeft u naar aanleiding van dit project nog vragen of opmerkingen? Op woensdagmiddag 14 april van 16:00 tot 17:00 uur krijgt u de mogelijkheid om met de stuurgroep (bestaande uit Gemeente Noordwijk, Sportraad Noordwijk en Sportbedrijf Noordwijk) van het Noordwijks Sportakkoord in gesprek (online videogesprek) te gaan en al uw vragen te stellen over het sportakkoord. Aanmelden hiervoor kan t/m 13 april door een mail te sturen naar n.vanelk@noordwijk.nl.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een project voor het Noordwijks Sportakkoord of heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact op met Nienke van Elk, medewerker Sport gemeente Noordwijk via n.vanelk@noordwijk.nl