In de huidige tijd komen kinderen steeds meer in aanraking met de nieuwste technologieën. In veel situaties verschuift de aandacht van het buiten spelen naar het spelen van spelletjes binnen op een tablet of mobiele telefoon.

De Buurtsportcoaches van Sportbedrijf Noordwijk organiseren in hun reguliere programma diverse activiteiten om het belang van buiten spelen te benadrukken. Kinderen moeten dagelijks voldoende bewegen en daarbij zorgt het voor onderlinge binding en meer sociale contacten.

Een project die hierop inspeelt, is de speeltuinentour. Sinds 2019 wordt dit project door de Buurtsportcoaches twee keer per jaar georganiseerd. Tijdens de speeltuinentour bezoeken de Buurtsportcoaches diverse speelplekken in de gemeente Noordwijk, waarbij kinderen (her)ontdekken hoe leuk het is om buiten te spelen.

Er worden diverse spelletjes geïntroduceerd, welke kinderen ook veelal kunnen spelen zonder de aanwezigheid van de Buurtsportcoach. De kinderen krijgen als het ware dus handvatten aangereikt. Uiteraard moeten deze handvatten ervoor zorgen dat de kinderen meer gebruik gaan maken van de aanwezige speelplekken in de gemeente Noordwijk.

De tour is gericht op de doelgroep peuters (2 en 3 jaar) en de basisscholieren (4 t/m 12 jaar). Maandag 7 juni vindt het eerste bezoek plaats. Een compleet overzicht is te vinden via de volgende link:

https://www.noordwijkactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=64&sort=name&zoeken=speeltuinentour