De temperatuur gaat in dit jaargetijde omlaag en het wordt steeds vroeger donker. In december en januari zullen de Buurtsportcoaches in de gemeente Noordwijk dan ook geen sport- en spelactiviteiten voor de jeugd aanbieden in de wijken en op de schoolpleinen.

Daarentegen zitten zij uiteraard niet stil, want in de genoemde maanden organiseren zij, in samenwerking met de Cultuurcoach, 7 leuke themamiddagen in de sporthal op de Duinwetering in Noordwijk. Deze activiteiten vinden op woensdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.00 uur en zijn geheel gratis.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen, zijn kerstgym, apenkooien en muziekfeest. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen zich via de website www.noordwijkactief.nl voor iedere themamiddag afzonderlijk inschrijven.

Voor vragen kan er een e-mail worden gestuurd naar buurtsportcoach@sportbedrijfnoordwijk.nl.