Corona

Op dinsdag 17 november zijn nieuwe maatregelen aangekondigd met consequenties voor sport- en beweegaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs.

Het betreft met name het volgende:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven; Naleving regels verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Toelichting op bovenstaande maatregelen.

 • Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?

o            Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen;

in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;

het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;

voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;

voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;

kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;

wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;

de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen;

voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte:

o            ga weg als het druk is;

o            reis zoveel mogelijk buiten de spits;

 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.