Na de brand is de werkgroep “Afwikkeling De Schelft” gestart. Betrokken mensen zetten zich in om met elkaar urgente zaken te regelen.

Overvolle agenda

Er zijn heel veel zaken die geregeld moeten worden. Denk aan zaken als het opstellen van een sloopplan. De afwikkeling van de schade en de verzekering. Maar ook het vinden van alternatieve plekken voor sport, toneel en carnaval. De inspectie van de technische installatie van het zwembad en natuurlijk de impact van de brand op het onderzoek naar de toekomstvisie van De Schelt.

Veel hulp

Wethouder Sjaak van den Berg coördineert deze werkgroep. De reacties op de brand vindt hij hartverwarmend. Er is veel hulp. Bijvoorbeeld bij het vinden van alternatieve locaties waar verenigingen heen kunnen gaan. Ook komt er een crowdfundingsactie om geld op te halen voor de getroffen verenigingen. We zijn er voor elkaar in onze gemeente.

Goed elkaar te spreken en te informeren

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek al hoe nuttig het was dat partijen elkaar konden spreken. Een voorbeeld. De vertegenwoordiger van de verenigingen meldde dat er wellicht nog spullen lagen op de brandplek die nog bruikbaar waren. Een inspectie werd meteen toegezegd. Het was voor iedereen goed te horen dat de gebruikers van de sporthal heel veel hulp hebben aangeboden gekregen. Het lijkt erop dat ze op alternatieve locaties kunnen doorgaan. Hulp kwam vanuit de gemeente en ook daarbuiten. Met het sport- en cultuurloket werden tijdens de vergaderingen goede afspraken gemaakt over de communicatie. Het loket informeert over de tijdelijke en middellange huisvesting en andere lopende zaken en maakt gebruik van onder meer de gemeentelijke berichtgeving.

Waar we kunnen helpen we

Met een brief heeft het college de verenigingen en de sporters die actief zijn in de Schelft op de hoogte gesteld van de werkgroep. We staan naast u om deze periode met elkaar door te komen. Waar we kunnen helpen we. Waar er een taak voor ons ligt pakken we die op.

Nu je hier toch bent… Misschien heb je een kwartiertje van je tijd over voor De Schelft? Dat is de tijd die het kost om de enquête in te vullen die is uitgezet om informatie op te halen voor de toekomstvisie van de Schelft. Gemeente Noordwijk en alle gedupeerden stellen ook jouw bijdrage op prijs.

Hier staat de enquête voor je klaar!